Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) would like to express its deep concern over the negligence of both the federal and regional governments in Ethiopia regarding the violence that has been going on for about six months against the Oromos in Eastern Hararge Zone of Oromia Regional State. Read More

 

 

 

After the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, the newly formed Oromo Democratic Front held its first public gathering in Saint Paul, Minnesota on march 30, 2013 for the first time according to reports. According to the same report this meeting has attracted unseen large crowd.

 

According to reports by Hegeree Media, many of the audience at the gathering in Minnesota lodged critical questions such as: Why launch ODF now? Great idea but how are you going to put your program into practice? Why should we trust you this time? Why the OLF flag? Can an empire be democratized? When did you begin to entertain this idea? Why did you not try to fix OLF? The same report has said most of the attendant have been satisfied by the answer given by the ODF/ADO leaders. The announcement circulated by ODF/ADO in Afaan Oromo and in Englisch is presented belowo

 

Labsa Kora Bu’ureessaa

 

Nuti, miseensonni Kora Bu’uressaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) sochii politikaa Oromoo haaraya dhugoomsuu keenya labsina. Sochiin haarayni kunis, kan haqa Oromoo fi saboota Itophiyaa maraaf falmu ta’a. Tarkaanfiin fudhanne kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haaraya saaqa. Kana qofa osoo hin taane, empayerummaa Itophiyaa hundeedhaan buqqisee sirna federalummaa demokraatawaadhaan bakka buusuu akeekkata. Read more

 

DECLARATION OF THE OROMO DEMOCRATIC FRONT (ODF)

 

We, members of the Founding Congress of the Oromo Democratic Front (ODF), announce the launching of a new Oromo political movement that advocates justice for the Oromo and all other nations in Ethiopia. The founding of ODF ushers in a new phase in the Oromo nationalist struggle with the objective of working for the transformation of the Ethiopian state into a truly democratic multinational federation equitably owned by all the nations. READ MORE

 

 

Magalaa Munshin-Germany, keessatti gaafa Amajjii 5 bara 2013 miseensoota dame TBOM ykn Tokkummaa Baratoota Oromo Munichin waree booda kabajjae olee. Ayyaanni guyaa Waraaana Bilisummaa Oromoo /WBO/ Jarmani – magaalaa Munshin keessatti sirna hoo’aan kabajamee ooluun seena yeroo dheera ta’uun isaa ni yaadatama.

 

Haata’uu malee jequmsa fi haala yeroo amma jiru keessatti miseensootin TBOM rakkina tokko malee fi jequmsa tokko malee gamtaadhaa guyyaa WBO kabajjani jiru.

 

Guyyaa WBO Amajjii 1, kana kabajamuun duratti Ayyana guyyaa kana mangudootiin ebba akka bannani afferamani sirni kabajji guyyaa kana shaman ykn dungoon eegaa ifee booda ebban banamerra.

 

Itti annisudhan faruun alaaba Oromoo farffame daqiqqa murasafi yaadannoo gootowwan qabso bilisummaa Oromoo irraati lubuu isaan gummataniif yaadannoon godhame jira.

 

Akkasumas seena qabeesumama guyyaa kana warranna WBO keessatti jaalen qoda gudda fi dirqamma baha turan jaal/Kasim Ali seenaa Ayyaana Amajjii 1 ykn guyya WBO ilaalchisanii ibsa kenneen keessatti guyyaan kun guyyaa yaadannoo humni kaayyoo fi cichoomina qabu rakkoon injifatamee faca’uu akka hindandeenye itti dhugoomse ta’uu hubachiisan jiru:

 

Kana malees guyyaa seena qabeesa kana ayyaneefachuuf miseensoota TBOM fi koree qindeesitu Ayyana kanaattif galaata onee irra madee dhiyessudhaan ibsa godhani jiru.

 

Akkasumas guyyaan WBO Amajjii 1, ayyaana tokko kan maqaa isaan sadarkaa dhaabaatti bara baraan ayyaaneeffatu akka qabaatu kan murtaa’e Amajjii 1, 1980 ta’uu kan yaadachiise, guyyaan kunis erga gaafasii kaasee, dhaaba keessatti kabajamaa akkuma har’a gahe fuuldurattis kabajamuun isaa kan itti fufu ta’uu ibsan jiru.

 

Miseensoti n TBOM ayyaana guyyaa WBO kana irratti hirmaatanis gaafif yaada gabaasaa kennaniin, Amajjii ayyaaneffatan haala WBOn keessa dabre, amma immoo qabsoo hadhawaa diinaa wajjin godhamaa jiru akka wal yaadachisan addeessaniiru.

 

Itti anisse qabsawwan ni kufa, qabsoon itti fuffa yaada jedhu irratti walgaluun hanaga sabi Oromo abba biyyummaa isaa dhugefatutti akka boodatti hindeebine mirkessana.

 

Guyyaan WBO yeroo ayyaaneffannu WBO jabeessuuf akkuma baratame waan dandeenyu maraan akka birmannu waadaan galaniru.Yeroo amma kana sochii ummatin motummaa TPLF irratti geggesu ciina akka dhabatanu murteewwerra.

 

Gadan Gadaa Bilsummatti!

Injifannoon Ummata Oromoof!

Amajjii 1, Guyyaa WBO ti! Haa lalisuu!

 

Amajjii 5, bara 2013

Munich-Germany

Mariin Oromoota biyya Jarmanii fi ollaa ishee keessa jiraatan gidduutti qindoomina Waltajjii Marii Oromoon biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt keessatti gaafa 10.11.2012 geggeefame milkiin xumurame. Mariin kun walgahiilee kanaan dura deemaa turan mara irraa kan adda isa taasisu baayyina hirmaatotaa fi hirmaannaa ho`aa isaan agarsiisaniidha. Marii kana kan haasaan banan I/ HD ABO duraanii kan ta’an J/Leencoo Lataa ogaa tahan Dargaggoo Oromo obbo Garasuu Tufaa fi Obbo Daawey Ibrahim warra marii kana irratti barumsa kennan keessatti argamu. Hirmaatoti marii kanaa J/Leencoo Lataa fi jaallan biroo barumsa kennuuf dhihaatan Jaalalaa fi kabaja guddaan harka walitti rukutuun erga simatanii booda marichis mata dureelee :- Deemsa a Qabsoo Bilisuummaa Oromoo haga amaatti keessa darbe, amma keessa jiruu fi egeree isaa; Haala siyaasa Impaayera Itophiyaa yeroo ammaa; Haaromsa aadaa qabsoo bilisummaa Ormoo haga ammaati ture xiinxaluu ka jedhu turan. Calqaba irratti maricha banuun J/ leencoo Lataa mata duree deemsa QBO fi mul`ata toftaa qabsoo haaraa jedhu jalatti QBO eessaa kaheeeessa akka gehee jiru erga ibsanii booda mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo fi saboota biroo Impaayera Itophiyaa keessatti argaman dhugoomsuufNQBO bakka amma itti hadoodee jiru kana irraa haarawee fuuldura tarkaanfachuu akka qabu ibsan. Kanaafis sabni Oromoo mirgoolee haga ammaatti wareegama guddaan galmeefate kana jabeessuun akka qubsuma, qabeenyaa fi baayyina isaatti mirga hiree murteeffannaa isa hafe dhugoomsuufis tahe jijjiirama haaraa fi nagaa waaraa fiduuf murteessaa tahuu isaa jala muranii jiru. J/Leencoon maalummaa bulchitoota Impaayera Itophiyaa duraaniis taahe ka amma jiru qeeqanii biyyattii keessatti jijjiirama maqaa malee jijjiiramni hundeehaga ammaati waan hinjirreef ammayyuu mirgi ambummaa (citizenship rights) akka walqixatti hinkabajamin fakkii kennuun addeessan.Xumura irrattis qabxiillee torba ka ilaalcha siyaasa haarayaa kana kabiroo irraa adda baasu erga tarreesanii booda hirmaatoti marii kana akka irratti marihatanii qeeqa ijaaraas tahe waan kanarra fooyawaa yoo jiraate akka dhiheesan jechuun haasaa isaanii gudunfan. Itti aansuun obbo Daawey Ibrahim s karaa gama isaanii haala amma Itophiyaa keessa jiru yeroo ibsan waan mootummaan TPLF bifa gara garaan ummata Oromoo irratti dalagaa jirtu tarreesanii gochaan ishee kunis ka sanyii Oromoo balleesuuf xiyyaafate jedhanii jiru.

 

Obbo Garasuu Tufaas haaromsa aadaa QBO haga ammaatti ture fakeenya gara garaa kennuun erga ibsanii booda aadaan qabsoo kun guddinaa fi jijjiirama adunyaa duukaa haaromuu ykns Transformed tahuu akka qabu addeesanii jiru. Kanaafis qabsaawonni Oromoo laphee qulqulluu fi sammuu banaan akka bifa qabsichi itti deemaa turee fi jiru ilaalan yaada dhiheessanii jiru. Hirmaattotni walgahichaas gaaffilee qaban mara erga dhiheessanii fi yaada qaban yeroo fudhatanii dhifatan booda maree bal’aan ta’uun wal gahichi akeeka yaamameef guutuun milkiin xumurame.

Korri TBOJ waggaa wagaatti kan adeemsifamu inni 37ffaan magaalaa Münchenitti guyaa 08.09.2012 waaree booda sa’a 14:00 irraa eegalee hanga sa’a 18:00tti haala gaarii dhaa fi ho’aa ta’een gegeeffameera. Korri kun eebba bakka bu’oota damee amantii Kiristaanaa, Islaamaa fi Waaqefataan erga banamee booda yeroo itti fufu, waltajjii gegeessuudhaan kan qooda fudhate Jaal Qasim Ali, haala korichaa ilaalchisuun ibsa kan kenne akkasumas gabaasa waggaa kan dhiyeesse Jaal Mekonen Gurmeessa yeroo ta’an Jaal Mulugeta Giragn mata-duree, ‘Guddina Siyaasa tokkoo keessatti Ga’een Uumataa maal?’ jedhu irratti barumsa ball’aa gad fageenyaan hubannaa namaaf kennu kennaniiru. Kora kana irratti miseensoon harka sadii keessaa harki lamaa ol argamuun yeroo qooda fudhatan gaafii fi deebiin gegeefamuudhaan hubachiisi ball’aan godhameera. Itti dabaluudhaanis korri kun koree TBOJ kan waggaa itti aanuuf hojii gegeessan filatee sagantaan guyichaa sirnaan xumuramee ooluu isaa isin hubachiisaa.

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.

 

Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).

 

Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.

 

Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.

 

See more at:

USA state Departement

 

(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.

 

Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.

 

The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history. read more

 

Social media outlet for following the event

 

Facebook

twitter

or on OSFNA website

 

 

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.

 

"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above

 

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail. Read More

 

 

March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.

 

It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.

 

That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.

 

Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.

 

Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!

 

–Qeerroo

 

(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.

 

In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012. Read More

 

Guyyaan Gootota Oromoo magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee

 

Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.

 

Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more

 

After the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read More

 

Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa

 

(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the global security, diplomatic and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s effort to launch armed struggle during this period. Read more

 

What’s Next for the Oromo People?

 

 

General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes away

 

 

Ethiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools

 

OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia

 

 

Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.

 

Guyyaa 02.05.2014

 

Gara Oromoota hunda.

 

Lammii keenya nagaan haa gayuu.

 

Akka hundi keenya quba qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.

 

Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.

 

Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.

 

 

Tokkummaan humna!

 

Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf haa dhaabanuu.

 

Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00

 

Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)