Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Waamicha

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa jarmanii irra


Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii irra

gara

•       Hawaasa  Oromoo (Oromo community)

•        Jaarmoolee Siyaasaa Oromoo (Oromo political Organizations)

•        Dhaabbilee Mirga namummaa (Oromo human rights advocacies)

•   Waladaa warra Wangeela Oromoo Biyyaa Jarmanii

•   Oromtitti Farnkfurtii,  akkasumas Firoottan Oromoo  Biyyaa Jarmanii fi Awroppaa kessatti argamtan  maraafTokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)


1ffaa. Maddi fi hundeen cunquursaa kann sirna gabroomfataa (Koloneffataa) Abashaa ta’u isa hubachuudhaan;

2ffaa. Gabroomfata Empaayeera Itophiyaa didu fi bilisummaa ummata   Oromootiif hawaasaa Oromoo haaraa ijaaruf;

3ffaa.Warraaqsi ummata deggare akka fixaan ba’u , utubuu fi kessatti qooda fudhachuun barbaachisa ta’u isa amanu dhaan

4ffaa.Ummatni kenya bilisummaa gonfachuuf qabsoo hadhooftu hidhannoo fi karaa maraan adeemsuun barbaachisa kan ta’eef wal’aansoon akkasi dirqama fi mirga ilmaan Oromoo ta’u beekudhan;

5ffaa. Wal barsiifnee wal irra baruun dhaamsaa fi dirqama warraaqsi Oromoo nu dabarse hojii irra olchuuf;

6ffaa.  Oromoon hundi bakka jiran maratti  wal ijaarani wal jajjabessuun warraaqsa bilisummaa Oromotiif bu’a cimaa ta’u isa hubachudhaan;

7ffaa. Yaadaa fi gurmuu Oromoo qindessine jajjabeesuuf  kan bu’ureffame ta’u yaadachiisa, yeroo amma Ummatni Oromoo yeroo kamiyuu caala hidhamaa, ajjeefamaa qe’ee isa irra buqqifamaa fi biyya abba isa irra ari‘yatama jira

 

TBOJn  Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) waggoota darbani kessa guutumman hirmaachudhaan kaayyoo isa ijaarameettin yoo madaalame hojii boonsa hojjetee jira.

Karaa kan biraan immo sababa rakkinni  Jaarmiyaa QBO tokkumman kan hoggana ture ABO kessa  umameen wolitti qabame dhibba gurguddaa kan nu mudate  ture ta’u waan dhoksine darbinu miti.


Haata’u malee TBOJn ammas bu’a bayii hunda kessa injifannon darbee humni isa cimse ijaarame kan jiru yeemu ta’u, kaayyoo isa durii eeggachuudhan QBO finnisuuf yeroo kamiyyu caala  qophii ta’u isaa ibsudhaan ergaa gaafa 17.09.2012ttin barrefameen waamichi isini dabarsukenya ni yaadattu.

 

Haluma kanan,   Hawaasni Oromoo fi Jaarmooleen siyaasaa nu qunnama jiran gudda galateffachaa, ammas:


1.  Tokkumma humna ta’u amanudhaan;

2.   Hawaasni Oromoo fi Jaarmooleen Siyaasaa yaada adda addaa qaban diina tokko( Woyyaanne/sirna Koloneffata Abashaa) irratti akka xiyeffataniif akkasumas woligalanii yoo hojjetan male addaan bahani dina  moo’uun kan  hin danda’amne waan ta’eef qabsoon waloo itti  haa fuufnu jechaa, Waamicha kana irra debinee  isinii dhiheesina.

 

Kanaafu, TBOJn mana Ummata Oromoo fi deggartoota QBO ta’u isaa isinii mirkaneessina, dhimma Ummata Kenya ilaalu hunda irrattis akka nu  wajjin hojjettan kabajaan isin gaafanna.

 

Bilisummaa Ummata Oromoof!KHG- TBOJ irra


www.tboj.de

khg@tboj.de

khg.tboj@yahoo.comWaamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)