Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Abdulkarim Ibrahim Hamid, who is popularly known as Jarra Abba Gadaa, was a long-standing Oromo nationalist. Jarra understood the connection between the conquest of the Oromo and the unmitigated attack on their cultural heritage. The purpose of that attack was to make the Oromo feel inferior in terms of their language, culture, history, way of life, political and cultural institutions.

 

Boqonnaa Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa ilaalchise ibsa gaddaa Tokkumma Barattoota Biyyaa Jarmanii (TBOJ) irra

 

Ummanni Oromo abbaa guddaa tokko dhabe!

 

Boqonnaa abbakenya Jaarraa Abbaa Gadaa, yemmu dhagenyu naasu guddaa tu nutti dhaga‘aame. J/Jaarraa Abbaa Gadaa umri isaani dargagguummaa irra eegalani ummata isaanif biyya isaani humnan qabmte jirtu bilisa baasuuf jecha hidhaa, biyya irra ari’atamu, beela’u, dheeboochu fi rakkina hiriyaa hinqabne heddu tu isaan muudate. Haata‘u malee, rakina kana hundaaf utu hinjilbeffatin kaayyoo ganama qabatani ka‘an bakkaan gahuuf baayyee dalagan.

 

Bu‘a lakkaawame hindhumne biyya isaani Oromiyaaf buusu danda‘aniiru. Bilisummaa ummata Oromo haawani utu hinargin darbu isaani baayyee nu gaddisise jira. Yo ta’elle, Guca isaan qabsiisan bakkaan gahuuf, ummanni Oromo haarka tokkon wol-qabate akka ka’u waamichi kenya dabarsina.

 

Jaarraa Abbaa Gadaa hinduune. Hojiin isaani fi maqaa isaani bara baraan ni yaadtama.

 

Nuyis akka Tokkummaa Barattoota Oromo Biyyaa Jarmanitti, maati isaani fi firootan dhaaba isaanif gutummaan ummata Oromo ballaaf Rabbi jabina haakeennu jenna.

 

Qabsawaan ni Kufa Qabsoon ittifufa

Injifannoo Ummata Oromoof

Koree Hojii Geggessituu TBOJ irra

 

UOSG’s Statement on the Passing of Jarra Abbaa Gadaa, the father of oromo liberation movement

 

The Oromo people have lost their great father and leader!

 

We received the message of the passing away of our Great father and leader J/Jarra Abba Gada (Abdulkarim Ibrahim) with shock and sadness. Jarra Abba Gada took up arms to fight the Ethiopian rulers who continued to subjugate Oromia and oppress its people at his early age. He refused to accept the oppression, exploitation, and abuse of the Oromo people and he has been jailed, exiled and suffered a lot in the hands of successive Ethiopian rulers. In spite of all the suffering Jarra Abba Gada stand firm and fought the oppressors bravely for the cause of liberation.

 

Even though his grand dream of liberating Oromia didn't come true, his struggle has resulted a lot of positive outcome to the Oromo people. The great tragedy to the oromo liberation movement is the passing of our father before he witness the liberated oromia, therefore, we call up on the oromo people to dedicate ourselves to redouble our efforts to realize the aims for which he died.

 

The work of Jarra Abba Gada stays alive and will be remembered from year to year!

 

We, union of oromo student in Germany extend our sympathy to his family and the entire Oromo people as well as wish God to give his family and the entire oromo people the strength to deal with this great loss.

 

Victory to the oromo peole

Executive committee of UOSG