Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Ayyaana Guyyaa WBO 2019 magaala Nürnbergitti kabajame

Haanga Ummatnii Oromoo Walaba Bahuutti Qabsoon Itti fufa!

Amajjii 2019, Nürnberg

 

Guyyaan WBO Tokkumaa Barattoota Oromoo Biyya Jarmanitiin (TBOJ) Gaafa 02.02.2019 Yaadatamee Oleera. Guyyaa Kanatti Sagantaan Dungoo Qabsiisamee Wareegamtoota WBOf yaadanoon goodhame jira.Erga Yaadannon Goodhame Booda Haala amma Biyya keenya keessa jiru irratti Ibsi Ejjeenno kara koree dubbisamee mariif erga dhiyaate booda ibsa Ejjenoo walii gala keenya akka armaan gaditti ibsanne jirra.

 

Ummatni Oromoo Bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuudhaan biyya isaa Oromiyaa irratti mirga sabummaa isaa guutuutti kabachifatee jiraachuuf qabsoo Bilisumaa barootaaf geggeessaa ture,har’as geggeessaa jira.Qabsoo haqaa Bilisumaaf geggeessu kanaanis injifannoolee gurguddoo yeroo irraa gara yerootti galmeessaa jira.Waraanni Bilisummaa Oromoo,Qeerroon Bilisummaa Oromoo,Ummatni bal’aan Oromoo waliigalatti qabsoon hadhaawaan,wareegama lubbuu,hir’ina qaamaa,hidhaa baroota dheraa fi kkf itti baasaa murannoo ol’aanaadhaan walitti fufinsaan geggeessan diina raase,hiidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman mannen hidhaa Itoophiyaa irraa akka gadi lakkisaman mootumaa EPRDF dirqisisee jira.

 

Haata’u malee Akkuma beekamu yeroo Ammaa kana OPDOn Dhiiga Qeerroo Oromootin angootti eerga dhuufte booda maqaa jijjirachuun gadi baate Ummata Oromoo Burjaajessaa jirtii.Kuniis Toftaa kanaan duraa jijjiruun waan jijjiramni jiru fakkeessun, Oromoon akka bilisuummaa argatteetti Olola ofuu fi Qabsoo Ilmaan Oromoo Abbaa Biyyuumaa mirkaneefachuuf taasisaa turan karaa irraa jallisuuf tattaafi Gochaa jirti.Kuni immo qabsoo Qabsaa’oonni itti Lubbu isaani wareegan saamu fi ammas akkuma kanaan duraa qabsoo Oromoo dubatti deebisuuf yaalin isheen gochaa jirtu guddaadha.

 

Seenaa waggoota darbani yoo ilaalle,Qabsoon Bilisummaa Oromoo sochii diddaa irraa kaassee haanga ABOn hiidhanno hiidhate qabsootti seenuutti kan geessise rakko Ummataa hubachun sirna gabroomfataa haabashotaa didudhaan kaayyoo Abbaa biyyumaa qabate kan ka’ee ture.Kanas Galmaan gahuuf Lubbuun Oromoo haangana hin jeedhamne itti wareegamee jira.Bu’aa QBO kanaan bara 1991 irraa kaase yoo xiiqqaate Naannoon Oromiyaa jedhamtu tokko Impaayeera Itophiyaa keessa jiraachu fi Afaan Oromoo akka Afaan hojii fi Ijjoollen Oromoo Naanno Oromiyaa keessa jiran Afaan isaanitin akka Baratan jalqabamu isaatti. Oromoon eenyummaasaa wallaalee, haabashoome ture ani Oromoo dha jeedhe sodaaf qaanyii male kan ofi ittin boonu jalqabee, eerga QBO biyya Oromiyaa keessatti dagaage ture, Haata’u iyyu malee Oromoo sabboonummaan ka’ee kana cabsuuf, TPLf OPDO ijaaruudhaan erga Adda Bilisummaa Oromoo biyya keessaa dirqamaan baasani booda waggoota 27f Oromoo saamaa fi saamsiisaa akkasumas, ajjessaa fi ajjessiisaa, hiidhaa fi hiisiisaa turani.Ammas waan kanaan dura dalagaa turan ittuma jiru.Hanga Har’atti Ummata Oromoo irraa ajjeechaa fi hidhaan hin dhaabbanne.Qabsaa’oota Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaaf dhaabbatan doorsiisuu fi duula maqaa balleessaa irratti geggeessaa jiru.

 

Kanaafu nuyi akka TBOJtti yeroo ammaaf mooraa qabsoo Oromoo qorannee, waan argame keessaa

 

1.Mooraa Qabsoo Abbaa Biyyummaa Oromoo fi Biyya Oromiyaaf Falmatu

2.Mooraa Habashoota ykn Itophyiummaa kan faarsu fi Habashoota Oromoo irratti kan goobsu, kuni Minilik irraa kaase waan jiru dha.

TBOJn sababni hundeffameef, mirga Abbaa Biyyumaa Oromoo deebifachiisuuf malee, Impaayera Itophiyaa ittifuufsiisani angoo kessatti argachuuf miti.Qabsoon Ummatni Oromoo itti wareegamaa tureefis Itiyoopiyaa ijaarani Oromiyaa diiguf miti.

 

Kanaafu yeroo ammaa Dhaabbile siyaasaa Dhuguma Bu’aa Oromoof kan qabsa’aa jirani fi waggoota darban keessa wareegama guddaa saba Oromotiif kan kaffalani, Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) fi Kongresii Federaalawaa Oromoo (KFO) qofa dha.

Kanaaf:

 

  1. Dhaabbilee wal tuumsanni waliin deemani fi QBO tiif falmatan kana lammaan bira ni dhaabbanna.
  2. Maqaa Balleessi Qabsaa’oota Oromoo irratti Gageefamaa jiru guttumaa guututti ni Balaaleefanna
  3. Hidhaa Saboontoota Oromoo fi Qabsaa’oota Oromoo irratti gaggeesamaa jiru ni moormina
  4. Kaayyoo Habashotaa galmaan Gahuuf warra Qabsoo Qeerroo Oromoo duubatti deebisuuf toftaadhaan deeman dura ni dhaabbanna.
  5. Kaayyoon Qabsaa’ootni Oromoo itti qabsaa’aa turan Itiyoophiyaa tokko goodhuuf utu hin taane Ummattni Oromoo HIree Ofii Ofiin akka murteessatuufi biyya isaa irratti Abbaa biyyaa ta’ee Qabeenya isaa akka itti faayyadamu fi eenyumaan isaa akka kabajamuuf waan ta’eef kun hanga galma ga’uutti ni qabsoofna.
  6. Toftaadhaan Oromoo Qabsoo isaa irraa dagachiisuu fi ,haamilee cabsuuf warren shororka uumuuf yaalan dura ni dhaabbanna.
  7. Warra tokkumaa Oromoo diiguf hojjeechaa jiran ni balaallefanna.
  8. Warri Kanaan dura Oromiyaa keessa taa’ani Ummata Oromoo Ajjeesisaa fi Saamsisaa turan hattatamaan aango gadhisani seeratti akka dhiyaatan gaafanna.
  9. Mottumaan EPRDF fi OPDO Ummata Oromoo hangana hin jeedhamne irratti haanqina Qaamaa fi midhaa hangana hin jeedhamne geessisani jiru.Haattatamaan Namoota miidhaman kanaaf Beenyaan akka keennamuu fi warra yaali goodhamuufi qabu akka yaalchisan ni gaafanna.
  10. Waraana Bilisumaa Oromoo WBO Bira Ni dhaabbanna.Waraana WBOn gaggeessu hunda kara barbaachisaa ta’ee hundaan ni deeggarra.

 

Injifannoon Ummata Oromoof

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii-TBOJ

khg@tboj.de

www.tboj.de

Amajjii bara 2019

 

 

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.

 

Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).

 

Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.

 

Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.

 

See more at:

USA state Departement

 

(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.

 

Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.

 

The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history. read more

 

Social media outlet for following the event

 

Facebook

twitter

or on OSFNA website

 

 

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.

 

"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above

 

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail. Read More

 

 

March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.

 

It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.

 

That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.

 

Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.

 

Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!

 

–Qeerroo

 

(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.

 

In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012. Read More

 

Guyyaan Gootota Oromoo magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee

 

Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.

 

Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more

 

After the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read More

 

Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa

 

(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the global security, diplomatic and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s effort to launch armed struggle during this period. Read more

 

What’s Next for the Oromo People?

 

 

General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes away

 

 

Ethiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools

 

OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia

 

 

Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.

 

Guyyaa 02.05.2014

 

Gara Oromoota hunda.

 

Lammii keenya nagaan haa gayuu.

 

Akka hundi keenya quba qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.

 

Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.

 

Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.

 

 

Tokkummaan humna!

 

Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf haa dhaabanuu.

 

Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00

 

Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)