Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Kora 38ffaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii

IBSA EJJENNOO TBOJ KORA 38ffaa

Ummatni oromoo qabsoo hadhaa'aadhaan bilisummaasaa gonfachuuf sirna bittaa Abashaa waliin geggeessu keessatti TBOJ shoora guddaa galmeessaa jira. Sirni bittaa Abisiniya ilmaan oromoo gabroomfachuudhaaf bara dheeraa hacuuce keessatti araddaasaa irraa buqqisee, qabeenyaa isaa saamee, mirga isaa sarbee, afaan, aadaa fi seenaa isaa awwaalee, ilmaan oromoo galaanatti akka dhumanu, kan hafan addunyaa irratti akka faca'anu godhee, gariin mana hidhaatti akka dararamanu kaan kaan irbaata rasasa isaa akka ta'anu godhaa jira.

 

Uumatni oromoo guddichi kun rakkina bara dheeraa akka lakkaa'u godheera. Har'as mootummaan TPLF wayyaanee uummata oromoo addatti salphisuu, dadhabsiisuu fi ajjeesuu irratti hojjechaa jira. Wayyaaneen irra caalaa uummata oromoo kana koloneeffachuun isaa dantaa diinagdee fi siyaasa isaatiif. Sirna dimokiraasii sobaa isaa keessatti uummata bal'aa kana doorsisee sagalee hedduun argadhe jechuudhaan umrii isaa dheereffatee jira.

Kanaafuu nu miseensotni TBOJ kora 38ffaa ibsa ejjennoo keenya akka kanaa gadiitti dabarfanneerra.

 

1.Seera hirmaannaa qabeenyaa fi hojii argachuu abbaan hirree mootummaa TPLF-wayyaanee qomoo isaatii fi miseensa dhaaba isaatiif diriirse keessatti carraa hojii fi itti fayyadama qabeenyaa argachuu dhabuudhaan dargaggootni ilmaan oromoo fi lammiiwwan Itiyoopiyaa biroo ofi jiraachisuuf jedhanii biyya Arabaatti akka nama biyya hinqabnee, lammii Itiyoopiyaa hintaanettis mootummaan Itiyoopiyaa lakkaa'ee reebichaan lubbuunsaani biyya Arabaatti darbeef bulchiinsa mootummaa wayyaanee ni balaaleffanna.

 

 

2.Yeroo ammaa ilmaan oromoo shororkeessitoota jedhamanii mana isaaniitii dirqiin fuudhamanii mana hidhaa wayyaaneetti reebichaan du'anii reeffi isaanii mana isaaniitti ergamaa jira. Barattootni oromoo mooraa universiitii adda addaa keessatti rasaasa wayyaaneetiin du'aa jiru. Lubbuun lammiiwwan keenyaa kun sababa qabsoo bilisummaa uummata oromoof darbaa jira. Kanaafuu nu miseensotni TBOJ qabsoo isaanii kana galmaan ga'uudhaaf kutannoodhaan itti fufna.

 

 

3.Qabsoo bilisummaa oromootiif jedhanii beektotni, dargaggootnii fi abbootiin oromoo mana hidhaa bulchiinsa wayyaaneetti dararaman haal-duree tokko malee akka hiikamanu cimsinee ni gaafanna.

 

 

4.Uummatni oromoo mirga amantii isaanii sarbame gaafachuudhaaf

hiriira nagaa magaalaa Finfinnee fi Arsii keessatti geggeessaniif rasaasa loltuu wayyaaneetiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Gocha farra mirga namummaa kanaaf mootummaan Itiyoopiyaa itti gaafatamaadha.

 

5.Rakkina Saba kenya furuuf Qabsoo bifa kam iyyu geggessuun miga kenya fi dirqama lammumma kenya hubachu dhaan har’aas Qabsaa’oota Bilisummaa Oromoo walhubanno fi waligalteen gara tokkumatti akka dhuufani fi qabsoo jalqabame fixaan akka baasnu waamicha kenya kabajaan dabarsina.

 

6.TBOJn Jaarmoole QBO fi bu’a isaani argamsiisan kabajuudhaan ijaarsa bilisa ta'e bilisummaa uummata oromootiif qabsa’aa kan jiru ta'uusaa hubannee seera ittiin bulmaata keenya kora kana irratti ragga'ee fi murteewwan kennaman hundaa sagalee guutuudhaan ni deggerra.

 

INJIFANNOON KAN UUMMATA OROMOOTI:

 

NUERNBERG MUDDEE 14.12.13

Persecuted at Home and Humiliated Abroad

(Is there an end to the Global Oromo Refugee Crises?)

Editorial Message

38th Annual meeting of the UOSG, 14.12.2013Nürnberg, Germany             

      We have watched the dehumanizing, barbaric, and vicious violence against our fellow Oromo migrant workers in Saudi Arabia with great sorrow and trauma. Over this period of violence we have seen graphic images of brutality and inhuman treatment inflicted on our brothers and sisters by the Saudi police and some Saudi citizens. While we are denouncing in every possible way the act of the Saudi government, we would like to point out the underlying reason for this humiliation and statelessness of our great nation. The underlying reason is gross human rights violations and political persecution back home forcing the Oromos to risk their life, leave everything they have behind and travel even to those hostile places like Saudi Arabia and the gulf.


May be for many other immigrant exodus is seeking better opportunity and life, which is also part of the modern slave trade in which the government of Ethiopia itself is involved, but for many Oromos exile is a means of survival. Let us see the situation for Oromos in the Ethiopian empire. Could Ethiopia be ‘home’ to the Oromos? No! the Ethiopian empire could only be a “prison-home”, where they will be executed for the crime of speaking  own language, asking for freedom of speech or worse for being Oromo. Yes Ethiopia could be a prison where there is the indignity of poverty, inequality, insecurity, subjugation, denial of opportunity and all forms of state sponsored terrorism for the only crime of being Oromo. Recent publication by human right advocates and documents released by the Ethiopian kangaroo court shows more than 86% of the political motivated execution have targeted activists from the Oromo ethnic. This alone is enough evidence that, Ethiopia is more exilic than exile itself to Oromos. Let us be clear Ethiopia for Oromos returning from Saudi and other places is more atrocious than the atrocities we have witnessed in Saudi Arabia. Unfortunately, our fellow brothers and sisters are only left with the choice between the Devil and the deep blue.


Therefore we would like to remind our fellow Oromo nationals, the only way out of this humiliation and statelessness is to regain our freedom by any means possible by borrowing the inspirational word from our famous Oromo Political Analyst Mr. Jawar Mohammed:


“We could ask foreign powers and good-doers to throw us blankets to survive the cold and leftover food to get by. But, we will still be back to the same destitution the next day or the one after. The only and lasting solution to this humiliating national homelessness is to take back our homeland. “


It is also with this understanding we, editorial team of Biiftuu Bilisaa and members of the union of Oromo students in Europe-Germany (TBOJ/UOSG) call up on international community to see the indictment the Oromo people are in and put enough pressure on the Ethiopian-TPLF government to stop the gross human rights violations and crime against humanity targeting the Ethiopian mass in general and the Oromo in particular that has resulted in global Oromo refuge crises. More over we would like to kindly request UNHCR, the European Union, the German government and other international organizations to support the Oromo refugees fleeing their home land for fear of politically motivated persecution.

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)