Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604


Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Daawwi Mumcha Mministeera Iitophiyaa Godhu Mormuudhan Hawaasnni Oromoo biyya Jarmanii Berlin (waajira chansilara biyya jarmanii duratti ) Hiriira Nagayaa Bayuun Mormi Cimaa Dhagesisan


Berlin (3/12/2014 )Hawaasnni oromoo biyya jarmanii mudde gaafa 3/12/2014 waajira chansilara biyya jarmanii duratti daawwi   mumcha ministeera itophiyaa haylamaram dasaley  godhu mormuudhan hiriira nagayaa bayuun mormi cimaa dhagesisan.


  • Murmiin isaan dhagesisaan kessaa
  •      Dachee oromiyaa irraa ummata oromoo buqisuun haadhaabatu
  •       Barataa oromoo barumsa irraa har’uun haadhabatu
  •       Ajjeechaa fi hidhan ummata oromoo irra gahaa jiru haadhabatu
  •       Maqaa master pilaaniitiin baratoota oromoo fi qotee bultoota oromoo hidhuun, ajesuun, akkasumas akka inni biyya abbaa isaa oromiyaa irra baqatu godhuun hatataman akka dhaabatu
  •    EU gargarsa motummaa itophiyaaf godhamu hatamaan akka dhaaban    Akkasumas barefamaan iyyannoo adda addaa raga guutuu waliin wajiroota akka chansilara fi kan adda addatti galcanii jiru. Duma irratti faaruu alabaa oromoo faarsuu fi tokkummaan ilmaan oromoo daran akka itti cimu dhaamsa dabarsuun tokkummaan kaanee diina ilmaan oromoo dachee oromiyaa irraa akka buqifnnu waamicha isaanii dabarfatanii jiru.


Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)