Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604

 

Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Daawwi Mumcha Mministeera Iitophiyaa Godhu Mormuudhan Hawaasnni Oromoo biyya Jarmanii Berlin (waajira chansilara biyya jarmanii duratti ) Hiriira Nagayaa Bayuun Mormi Cimaa Dhagesisan

 

Berlin (3/12/2014 )

 

 

Hawaasnni oromoo biyya jarmanii mudde gaafa 3/12/2014 waajira chansilara biyya jarmanii duratti daawwi mumcha ministeera itophiyaa haylamaram dasaley godhu mormuudhan hiriira nagayaa bayuun mormi cimaa dhagesisan.

 

  • Murmiin isaan dhagesisaan kessaa
  • Dachee oromiyaa irraa ummata oromoo buqisuun haadhaabatu
  • Barataa oromoo barumsa irraa har’uun haadhabatu
  • Ajjeechaa fi hidhan ummata oromoo irra gahaa jiru haadhabatu
  • Maqaa master pilaaniitiin baratoota oromoo fi qotee bultoota oromoo hidhuun, ajesuun, akkasumas akka inni biyya abbaa isaa oromiyaa irra baqatu godhuun hatataman akka dhaabatu
  • EU gargarsa motummaa itophiyaaf godhamu hatamaan akka dhaaban

 

 

Akkasumas barefamaan iyyannoo adda addaa raga guutuu waliin wajiroota akka chansilara fi kan adda addatti galcanii jiru. Duma irratti faaruu alabaa oromoo faarsuu fi tokkummaan ilmaan oromoo daran akka itti cimu dhaamsa dabarsuun tokkummaan kaanee diina ilmaan oromoo dachee oromiyaa irraa akka buqifnnu waamicha isaanii dabarfatanii jiru.