Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Gabaasa Hiriira Nagaa Waajjira Qonsuula Motummaa Wayyaanee  magaala Frankfurt biyyaa Jarmanii,  duratti geggeffame

15.12.2017

Sirni kun Hiddaan Buqqa’u Malee, Dhumaatiin Saba Keenyarratti Gaggeeffamu Hin Dhaabbatu!

Ibsa Ejjannoo Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Awuropaa Damee Jarmanii-TBOJ


15.12.2017 Frannkfurt Germany


Bittaan mootumoota habashaa baroota darbanitti ilmaan oromoo gabromfachudhaaf bara dheeraa hacuucaadhaan Ummata Oromoo araddaasaa irra buqqisee, qabenyaa isaa same,mirga isaa sarbe afaan, aadaa fi seenaa isaa awwaalee lubbuu fi qabeenya oromoo hedduu fixaa ture.


Har’as mootummaan TPLF wayyaanee caalmaatti uummata Oromo salphisuu dadhabsiisuu fi ajjeesuu irratti hojjechaa jirti. Qabsaa'onni karaa nagaan Mirga Oromoof falman har‘a yakka tokko malee mana hidhaa kesaa dararaama jiru. Akkumaa senoota darban kesaati Oromoon orommummaa isaa dagatee akka jiraatuuf yakki garaa jabiinaa irratti hojjetama ture har’aas mottumaa wayyaanetin itti fuufe jira.


Toftaan Motummaa abaa irre kana ittifayyadamu kessa tokko, Oromoon sabaaf sab lammota ollaa jiran wajjin nagaan akka hinjiraanne gidddu galee wolitti bu’iinsa Uumuu fi lafa Oromoo gara Ollaatti muranii dabarsani kennu dha.


Moottumaan Abbaa irree toftaa kanatti fayadamuun Nannoo Oromiyaa Hunda irratti Duguggaa Sanyi Haangana Hin jeedhamne Raawachaa jia.Barattootni Yuniversitii Keessaa tasgabinaan akka hin baranne ajjeechaa fi rebichi irratti Raawatamaa jira.


Ajjeechaa suukanneessaa  Muddee 10, 2017 godina Harargee Bahaa, Aanaa Meettaa, magalaa Calanqotti raawwatameefi dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jiru cimsinee balaaleffanna! Lubbuun namoota 16 rasaasa loltoota Woyyaaneetiin kan darbee fi lammiiwwan 14 ammoo madahuun gabaafamee jira. Gootota woreegamaniif araarama, Maatii warra ajjeefamanii fi uummata kennaaf jajjabina, worra madayaniif qoora hawwaa, gadda nutti dhaga’ame ibsachu barbaanna.


Yakka duguugiinsa sanyii waraanni “Liyu hayilii” Somaalee fi Waraanni humna ittisa Wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru dhaabsisuun hin danda’amne. Qaama waraana uummata keenyarratti ajajee ficisiisaa jiru seeraatti dhiyeessuun hin danda’amne.


Humna badii kana lamaaniin, uummanni keenya 600,000 oli qe’ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqifamee darara argutti jira.

Hoggantoonni  Oromoo, obboloonni  keenyaa  fi  hiriyoonni keenya, akkasumaas ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaawwaman sababa gaaffii mirgaa , bilisummaa fi kabajamuu mirgoota namoomaa fi dimookiraasii gaafataniif hidhaman hin hiikkamne.Saamichi lafa Oromiyaa hin dhaabbanne.


Gaafiin abbaa biyyummaa Finfinnee deebii hin arganne.Abbummaan Oromoon qabeenyaa uumamaa isaa irratti qabu hin mirkanoofne. Yakkamtoonni Oromoo ajjeessan, badiin isaanii qoratamee, murtiif hin dhiyyaanne.


Kanaafuu nu miseensotin Tokkummaa Barattoota Oromoo Damee Bayern Haalaa ummaatni Oromoo  amma kessa jiruu sababeefachuun ibsa ejjennoo keenya akka armaan gadiitti dabarfannerra.


1.Bu’uura Rakko ummata Oromoo gabrumaa fi sirna Koloneffata  akkauma ta’etti furmaatni isaas Bilisummaa qofa dha, kanaafu Qabsoo Bilisummaa ummata Oromoof geggeffamu kessa hirmaanna kenya cimsine ittifuufna.


2.Lafa Oromoo lafee Oromooti, yomi iyyu kan Oromoo ta’e jiraata, kana tuffachudhaan waan Haraghee kessatti raawwatama jiru  cimsine ni balaaleffanna, guma sabakenya ni baafna, lafti humna nurra fudhatame humnaan ni deebisifanna.


3.Beektotni, dargaggotnii fi abbootiin Oromoo mana hidhaa wayyaneetiin  dararaman haal-duree tokko maalee akka hikaman cimsinee gaafanna.


4.Ajjeechaa suukanneessaa Calanqo fi Nannoo Oromiyaa Hunda irratti raawatamefi  dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jiru cimsinee balaaleffanna!


5.Mirga Oromootiif falmuuf jecha hiidhaa  reebicha  fi ajjechaa  mootummaa wayyanee dura dhabachuun qabso bilissumaa oromoo geggesaa jiran nuti miseensonni Tokkummaa Barratoota Oromoo Jarmani qabsoo isaanii kana galmaan ga'uudhaf tumsa barbachisu hunda ni goona.


6.Rakkina saba kenya furuuf qabsoo bifa kamiyyu  geggessun mirga kenya fi dirqama lammumma  kenya ta‘uusa hubachudhaan har‘aas qabsaa'oota Billisummaa Oromoo walihubanno fi waligalteen gara tokkumatti akka dhuufani fi qabsoo eegalame fixan akka baasnuu waamicha kenya kabajaan dabarsina.


7.Rakko Sabakenya fuuruudf, karaa Nagaan gqabsoofna jechaa, haala  Seera fi Heera Biyyicha eeyyamuttin utu Hojii isaani Hojjechaa jiran, sobaan yakkamanii kan mana Hidha Wayyaannee kessatti guuramani Oromootaa kan akka Obbo Baqaalaa Garbaa fi Prof. Dr. Mararaa Guddiina ragaa nu bahaan tokko yo jiraate, Motummaan TPLF kana qabso kara naga godhamu kammu kann hinfeene ta’uusaati. Kanaafu kana booda mirga ummmaata kenya dhitame jiru kana kabajachisuufi abbaa biyyummaakenya deebiisuuf qabsoo hidhanoo dabalatee malee akka hintaane irra hubanne hundi kenya qabso amala motummaa kanaaf deebii qubsaa kennu danda‘u, qabso hidhanno bukkee dhadhabachun dhebbu bilisuma saba kenya akka mirkanesinu waamicha kenya dabarsiina.


8.Motummaan TPLF-Wayyaanne  motummaa shororkessaa waan ta’eef, humna tokkon kaane hunden buqqiisuun nagaa ummaaticha deebiisuuf kan bobaanu ta‘uusa hojidhaan ni mirkanessina.


9.Motummaa TPLF-wayyaannee, Gargaarsaa argate hunde abbaa Irrummaa ittin jabeffatu sana laamsheessuuf, tokkuman kaane shiraa mottummaa kana akkasumas Sooba fi yakkaa raawwachaa jiru adunyaatti beksiisu irratti daran cimsine hojjenna.


10.Qabsoon Qeerroo fi Ummata Oromoo amma Oromiyaa kessa eegale jiru jajjabeessuun qeerroon biyya kessafi biyya ambaan humna tokkon ta’aani qabsaa’uu irratti waan barbaachisa ta’ee hundaan bira daabbachuu waadaakenya haaromsina.


11.Kana malees dirqama qabsoo fi yeroo nu gaafatu hunda lubbuukenya ille utu hinquusatin bahuuf qophii ta’uukenya ni mirkanessina.
INJIFANNOON KAN UUMMATA OROMOOTI Oromiyaan  Ni Bilisoomti.Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)